19. sep 2023.

KOLEKTIVNO OSIGURANjE ZAPOSLENIH, JN 2023/20, 16.8.2023

Konkursna dokumentacija- Izrada idejnog rešenja, dizajn i priprema za štampu opštinskog informatora, JN 2024/1

Konkursna dokumentacija- Izrada idejnog rešenja, dizajn i priprema za štampu opštinskog informatora, JN 2024/1

Konkursna dokumentacija- Usluga organizacije pomoći starim licima sa teritorije GO Savski venac u vidu paketa osnovnih životnih namirnica i higijenskih paketa, JN 2024/2

Konkursna dokumentacija- Usluga organizacije pomoći starim licima sa teritorije GO Savski venac u vidu paketa osnovnih životnih namirnica i higijenskih paketa, JN 2024/2

Konkursna dokumentacija- Izleti za penzionere sa teritorije Gradske opštine Savski venac, JN 2024 /3

Konkursna dokumentacija- Izleti za penzionere sa teritorije Gradske opštine Savski venac, JN 2024 /3

Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac, JN 2023/12 - 14.07.2023.

Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac, JN 2023/12 - 14.07.2023.

Konkursna dokumentacija- Usluge čišćenje zgrada Gradske opštine Savski venac, JN 2023/31

Konkursna dokumentacija- Usluge čišćenje zgrada Gradske opštine Savski venac, JN 2023/31

Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva:Usluge održavanja softvera OPIS,JN.BR.2023/30

Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva:Usluge održavanja softvera OPIS,JN.BR.2023/30

Konkursna dokumentacija- Nabavka novogodišnjih paketića za decu sa Savskog venca, JN 2023/25

Konkursna dokumentacija- Nabavka novogodišnjih paketića za decu sa Savskog venca, JN 2023/25

Izvođenje radova na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade na teritoriji GO Savski venac, JN 2023/9

Izvođenje radova na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade na teritoriji GO Savski venac, JN 2023/9

Izleti za sugrađane od 55+ godina, sa teritorije GO Savski venac, JN 2023/23

Izleti za sugrađane od 55+ godina, sa teritorije GO Savski venac, JN 2023/23

Tekuće održavanje sportskih objekata i objekata za igru i rekreaciju građana na teritoriji GO Savski venac, JN 2023/10

Tekuće održavanje sportskih objekata i objekata za igru i rekreaciju građana na teritoriji GO Savski venac, JN 2023/10

Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski venac, JN 2023/4

Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski venac, JN 2023/4

Konkursna dokumentacija- Nabavka hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na opštini Savski venac,jn.2023/29

Konkursna dokumentacija- Nabavka hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na opštini Savski venac,jn.2023/29

Plan nabavki

Plan nabavki

Архива јавних набавки

Архива јавних набавки