19. sep 2023.

KOLEKTIVNO OSIGURANjE ZAPOSLENIH, JN 2023/20, 16.8.2023

Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac, JN 2023/12 - 14.07.2023.

Nabavka električne energije za potrebe GO Savski venac, JN 2023/12 - 14.07.2023.

Јавни позив и конкурсна документација за услуге организације и реализације целине «Дечје летње игре» - 15.07.2023.

Јавни позив и конкурсна документација за услуге организације и реализације целине «Дечје летње игре» - 15.07.2023.

Текуће одржавање основних школа на територији Савски венац, ЈН 2023/18 - 14.07.2023

Текуће одржавање основних школа на територији Савски венац, ЈН 2023/18 - 14.07.2023

Конкурсна документација:Услуге штампања разног материјала за потребе ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЈН.2023/14

Конкурсна документација:Услуге штампања разног материјала за потребе ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЈН.2023/14

Набавка електричне енергије за потребе ГО Савски венац, ЈН 2023/12

Набавка електричне енергије за потребе ГО Савски венац, ЈН 2023/12

ОБАВЕЗНО ОСИГУРАНЈЕ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ ЈН.2023/15

ОБАВЕЗНО ОСИГУРАНЈЕ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ ЈН.2023/15

УСЛУГЕ КАСКО ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ,2023/16

УСЛУГЕ КАСКО ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ,2023/16

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ФИНАНСИЈЕ 2023/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ФИНАНСИЈЕ 2023/17

Услуге фиксне телефоније, интернета и преноса података, ЈН 2023/13

Услуге фиксне телефоније, интернета и преноса података, ЈН 2023/13

Извођење радова на поставци комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме на КП 20976/5 на локацији Флоре Сендс, ЈН 2023/11

Извођење радова на поставци комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме на КП 20976/5 на локацији Флоре Сендс, ЈН 2023/11

Текуће одржавање спортских објеката и објеката за игру и рекреацију грађана на територији ГО Савски венац, ЈН 2023/10

Текуће одржавање спортских објеката и објеката за игру и рекреацију грађана на територији ГО Савски венац, ЈН 2023/10

Услуге осигурања имовине за потребе Градске општине Савски венац, ЈН 2023/8

Услуге осигурања имовине за потребе Градске општине Савски венац, ЈН 2023/8