19. sep 2023.

KOLEKTIVNO OSIGURANjE ZAPOSLENIH, JN 2023/20, 16.8.2023

Izvođenje radova na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade na teritoriji GO Savski venac, JN 2023/9

Izvođenje radova na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade na teritoriji GO Savski venac, JN 2023/9

Izleti za sugrađane od 55+ godina, sa teritorije GO Savski venac, JN 2023/23

Izleti za sugrađane od 55+ godina, sa teritorije GO Savski venac, JN 2023/23

Tekuće održavanje sportskih objekata i objekata za igru i rekreaciju građana na teritoriji GO Savski venac, JN 2023/10

Tekuće održavanje sportskih objekata i objekata za igru i rekreaciju građana na teritoriji GO Savski venac, JN 2023/10

Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski venac, JN 2023/4

Hitne intervencije u objektima osnovnih škola na teritoriji GO Savski venac, JN 2023/4

Konkursna dokumentacija- Nabavka hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na opštini Savski venac,jn.2023/29

Konkursna dokumentacija- Nabavka hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na opštini Savski venac,jn.2023/29

Konkursna dokumentacija- Tekuće popravke i održavanje zgrada GO Savski venac, 2023/28

Konkursna dokumentacija- Tekuće popravke i održavanje zgrada GO Savski venac, 2023/28

Konkursna dokumentacija:Usluge štampanja raznog materijala za potrebe Gradske opštine Savski venac, jn,br.2023/26

Konkursna dokumentacija:Usluge štampanja raznog materijala za potrebe Gradske opštine Savski venac, jn,br.2023/26

Konkursna dokumentacija- Usluge organizacije stalne manifestacije „Park otvorenog srca,2023/27

Konkursna dokumentacija- Usluge organizacije stalne manifestacije „Park otvorenog srca,2023/27

Nabavka pića i napitaka za potrebe Gradske opštine Savski venac, JN 2023/24

Nabavka pića i napitaka za potrebe Gradske opštine Savski venac, JN 2023/24

Nabavka pića i napitaka za potrebe Gradske opštine Savski venac, JN 2023/22

Nabavka pića i napitaka za potrebe Gradske opštine Savski venac, JN 2023/22

Izleti za najstarije sugrađane Savskog venca, JN 2023/7

Izleti za najstarije sugrađane Savskog venca, JN 2023/7

KOLEKTIVNO OSIGURANjE ZAPOSLENIH, JN 2023/20, 16.8.2023

KOLEKTIVNO OSIGURANjE ZAPOSLENIH, JN 2023/20, 16.8.2023