Radna tela skupštine

Skupština je formirala radna tela, na kojima se razmatraju pitanja o kojima odlučuje Skupština, i to:

  • Komisija za administrativna, kadrovska i mandatna pitanja;
  • Komisija za propise, predstavke i predloge;
  • Komisija za komunalne delatnosti, urbanizam, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost;
  • Komisija za investicije, budžet i finansije;
  • Komisija za društvene delatnosti, invalidsku i boračku zaštitu.