16. авг 2023.

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ЈН 2023/20, 16.8.2023

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка :Услуге одржавања софтвера ОПИС ,ЈН.БР.2024/6

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка :Услуге одржавања софтвера ОПИС ,ЈН.БР.2024/6

Конкурсна документација- Набавка горива за потребе возног парка ГO Савски венац, ЈН 2024/8

Конкурсна документација- Набавка горива за потребе возног парка ГO Савски венац, ЈН 2024/8

Конкурсна документација- Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2024/7

Конкурсна документација- Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2024/7

Конкурсна документација- Набавка горива за потребе возног парка ГO Савски венац, ЈН 2024/5

Конкурсна документација- Набавка горива за потребе возног парка ГO Савски венац, ЈН 2024/5

Конкурсна документација- Набавка канцеларијског материјала за потребе ГО савски венац, ЈН 2024/4

Конкурсна документација- Набавка канцеларијског материјала за потребе ГО савски венац, ЈН 2024/4

Конкурсна документација- Израда идејног решења, дизајн и припрема за штампу општинског информатора, ЈН 2024/1

Конкурсна документација- Израда идејног решења, дизајн и припрема за штампу општинског информатора, ЈН 2024/1

Конкурсна документација- Услуга организације помоћи старим лицима са територије ГО Савски венац у виду пакета основних животних намирница и хигијенских пакета, ЈН 2024/2

Конкурсна документација- Услуга организације помоћи старим лицима са територије ГО Савски венац у виду пакета основних животних намирница и хигијенских пакета, ЈН 2024/2

Конкурсна документација- Излети за пензионере са територије Градске општине Савски венац, ЈН 2024 /3

Конкурсна документација- Излети за пензионере са територије Градске општине Савски венац, ЈН 2024 /3

Oбавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива:Услуге одржавања софтвера ОПИС,ЈН.БР.2023/30

Oбавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива:Услуге одржавања софтвера ОПИС,ЈН.БР.2023/30

Конкурсна документација- Услуге чишћенје зграда Градске општине Савски венац, ЈН 2023/31

Конкурсна документација- Услуге чишћенје зграда Градске општине Савски венац, ЈН 2023/31

Конкурсна документација- Набавка хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на општини Савски венац,јн.2023/29

Конкурсна документација- Набавка хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на општини Савски венац,јн.2023/29

Конкурсна документација- Текуће поправке и одржавање зграда ГО Савски венац, 2023/28

Конкурсна документација- Текуће поправке и одржавање зграда ГО Савски венац, 2023/28

План набавки

План набавки

Архива јавних набавки

Архива јавних набавки