Odeljenje za ozakonjenje objekata

Odeljenje za ozakonjenje objekata
Kontakt  telefon: 2061-732
E-mail: ozakonjenje@savskivenac.rs

Milić Slaviša - načelnik Odeljenja - samostalni savetnik
E-mail: milics@savskivenac.rs

Šarac Bojana - viši referent za administrativno-kancelarijske poslove

Odsek za ozakonjenje objekata

 • Đurašković Dragana - samostalni savetnik za administartivno-tehničke poslove
 • Nedić Milenko - savetnik - upravno-pravni poslovi
 • Stakić Aleksandar - savetnik za upravno-pravne poslove
 • Pivaljević Nevena - savetnik - upravno-pravni poslovi
 • Ilić Jadranka - savetnik - za tehničke poslove
 • Ivanović Vesna - nameštenik - daktilograf

Nadležnosti odeljenja za ozakonjenje objekata

Odeljenje za ozakonjenje objekata vrši sledeće poslove:

 • donosi rešenje o ozakonjenju objekata do 400 m2 bruto razvijene građevinske površine i jedan primerak pravosnažnog rešenja o ozakonjenju objekta dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave nadležnoj za poslove ozakonjenja objekata, u skladu sa odredbama  Zakona o ozakonjenju objekata;
 • vodi službenu evidenciju o pokrenutim postupcima za ozakonjenje, kao i o izdatim rešenjima o ozakonjenju i objavljuje ih u elektronskom obliku, koji je dostupan za javnost;
 • dostavlja elaborat geodetskih radova i primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra;
 • dostavlja konačna rešenja o ozakonjenju objekata građevinskoj inspekciji;
 • izdaje potvrde iz službene evidencije;
 • prati propise iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
 • obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove i skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.