Odeljenje za inspekcijske poslove

Odeljenje za inspekcijske poslove
Kontakt telefon: 2061-791
e-mail: inspekcija@savskivenac.rs

Kojić Zorica - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
E-mail: kojicz@savskivenac.rs

Krstić Dušica - viši referent - administrativno-kancelarijski poslovi

Odsek komunalne inspekcije

 • Stefan Ćetković - samostalni savetnik - šef Odseka komunalne inspekcije
 • Prpić Sretna - savetnik - komunalni inspektor
 • Veselinov Milan - savetnik - komunalni inspektor
 • Vukašin Nikšić - savetnik - komunalni inspektor
 • Đeković Ivana – savetnik - upravno-pravni poslovi

Odsek za izvršenje

Vučković Aleksa – mlađi savetnik za poslove izvršenja

Nadležnosti odeljenje za inspekcijske poslove

Odeljenje za inspekcijske poslove vrši sledeće poslove:

 • vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o stanovanju i održavanju zgrada;
 • vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i propisa koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti;
 • vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem odluka o komunalnom redu, uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na teritoriji grada Beograda, uslovima i načinu postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograd, oglašavanju na teritoriji grada Beograda, radnom vremenu ugostiteljskih objekata, radnom vremenu zanatstva i trgovine, držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca, kućnom redu u stambenim zgradama, odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda;
 • predlaže plan izvršenja rešenja komunalne inspekcije;
 • sprovodi postupak izvršenja;
 • izdaje potvrde iz službene evidencije;
 • prati propise iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
 • obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove i skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.