Važni telefoni

RUKOVODSTVO OPŠTINE

Miloš Vidović, predsednik Opštine, 2061-769,  faks 2061-899
Uroš Tripković, zamenik predsednika Opštine, 2061-904

POMOĆNICI PREDSEDNIKA OPŠTINE

Radana Bodiroga Avramović, pomoćnica predsednika Opštine 2061-904

ČLANOVI VEĆA GRADSKE OPŠTINE

3615-382, 3615-388, 3615-390

Ana Marinković,
Vladimir Pavlović,
Dejan Gerić,
Slavica Trninić,
Ljubomir Lovre,
Zoran Kocić,
Vladimir Novaković

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE

Strahinja Kukić, predsednik Skupštine Gradske opštine, 3615-382, 3615-388
Filip Matković, zamenik predsednika Skupštine Opštine 3615-388
Tanja Savić, sekretar Skupštine Opštine  3615-388

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE

Marija Sušić, načelnica Uprave Gradske opštine, 2061-800
Vladimir Jovanović, zamenik načelnice Uprave Gradske opštine, 2061-800

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU

Načelnica Odeljenja: 2061-713, 3614-073, 2061-712
Šef Odseka za poslove pisarnice 2061-853
Pisarnica (ulazni hol) 2061-703, 2061-705, 2061-706

ODELjENjE ZA FINANSIJE

Načelnica Odeljenja: Mirjana Janković, 2061-817
Šef Odseka za finansije 2061-819
Šef Odseka za budžet i trezor 2061-818

ODELjENjE ZA JAVNE NABAVKE

Načelnica Odeljenja: Mirjana Janković, 2061-740
Grupa poslova za IT 2061-881

ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Načelnica Odeljenja: Jelena Ćuruvija, 2061-863, 2061-766, faks 2061-756
Odsek za društvene delatnosti 2061- 824
Odsek za kulturu 2061-887
Poslovi boračko-invalidske zaštite 2061- 889, 2061- 824
Poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava osoba sa invaliditetom 2061-862
Poverenik za poslove sa izbeglicama 2061-839

Interresorna komisija 2061-908

Zahtevi Interresornoj komisiji i sva prateća dokumentacija,
mogu se podneti u elektronskom obliku putem imejla radovicm@savskivenac.rs

ODELjENjE ZA OZAKONjENjE OBJEKATA

Načelnik Odeljenja: Slaviša Milić  2061-732,

ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Načelnica Odeljenja: Zorica Kojić 2061-791,
Komunalna inspekcija 2061-790, 2061-788, 2061-789, 2061-787
Komunalna inspekcija (šef) 2061-786
Pravni poslovi 2061-857,2061-776

ODELjENjE ZA GRAĐEVINSKE, KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Načelnica Odeljenja: Aleksandra Petrić 2061-805
Šef Odseka za imovinsko-pravne poslove 2061-834

ODELjENjE ZA PROJEKTE RAZVOJA

Načelnik Odeljenja: Vladimir Nastić 2061-752
Šef Odseka za zajedničke poslove i komunalne delatnosti 2061-797
Šef Odseka za investicione projekte 2061-738
Šef Odseka za zaštitu životne sredine 2061-762

ODELjENjE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

Načelnica Odeljenja: Dunja Hadžić 2061-774
Odsek za poslove informisanja: Tanja Opsenica 2061-905
info@savskivenac.rs

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - SEKRETARIJAT ZA UPRAVU - ODELjENjE ZA LIČNA STANjA GRAĐANA, VOĐENjE MATIČNIH KNjIGA I IZBORNA PRAVA SAVSKI VENAC

Načelnica Odeljenja: Gordana Milanović 2061-722
Upis novorođene dece u matičnu knjigu rođenih:
Upis dece rođene u GAK, Višegradska i Dragiša Mišović 2061-717, 2061-718
Upis dece rođene u bol. Narodni front 2061-723, 2061-724
Zakazivanje venčanja i upis u matičnu knjigu venčanih, konstatacije brakova i razvoda 2061-730, 2061-731
Ispravke u matičnim knjigama 2061-726, 2061-727, 2061-728

PRAVOBRANILAŠTVO

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD BEOGRAD
GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA BEOGRADA
ODELjENjE ZA GRADSKE OPŠTINE:
VRAČAR; ZVEZDARA; PALILULA; SAVSKI VENAC; STARI GRAD

PISARNICA 2061-894
ZAMENICI GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA BEOGRADA 2061-891

MESNE ZAJEDNICE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

MZ “Zeleni venac” i MZ”Gavrilo Princip”, Pop Lukina br.17  2632-356
MZ” Slobodan Penezić-Krcun “, Dr. Aleksandra Kostića br.15  2643-172
MZ” Zapadni Vračar “, Svetozara Markovića br.79  2682-526
MZ” Vojvoda Mišić “i MZ “Stevan Filipović”, Dinarska br.14  2648-948
MZ” Topčidersko brdo-Senjak “ i  MZ “4.juli”, Vase Pelagića br.54  3691-052
MZ” Dedinje”, Bulevar Kn. Aleksandra.Karađorđevića br. 29  6187-118

LOKALNI OMBUDSMAN GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

Svetislav Milovanović, 011-3615-380

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

Nemanjina 3, 6350-281
office@tosavskivenac.rs

KANCELARIJA ZA MLADE

Kneza Miloša 47, 7151-853
kzm@savskivenac.rs

DKC MAJDAN

Kozjačka 3-5, 3692-645
office@dkcmajdan.org.rs

Kuća kralja Petra I

Vase Pelagića 40, 2652-986, 064/8616-976

Prijem pisanih predstavki i predloga građana
Organizovanje prijema stranaka kod funkcionera SO i Opštinskog veća
Kneza Miloša 99, 3615-382, 3615-388,3615-381
Kneza Miloša 69, 2061-800, 2061-769,2061-904

Opštinski KOL CENTAR

0800/100-109

E-pošta (za dostavljanje pitanja) pitanja@savskivenac.rs
Poslovi informisanja i internet prezentacije 2061-905
Ažuriranje sadržaja internet prezentacije:
Nemanja Stojnić 2061-800, e-pošta: stojnicn@savskivenac.rs

Ministarstvo odbrane - Savski venac

011/3615-392

HITNE SLUŽBE

Policija - 192
Vatrogasci - 193
Hitna pomoć - 194
Vojna hitna pomoć - 1976
Vojna policija - 19860
Služba za obaveštavanje i uzbunjivanje - 1985
AMSS pomoć na putu - 1987