21. sep 2023.

Dokumenta

Статут Градске општине Савски венац

Статут Градске општине Савски венац

Одлука о управи ГО Савски венац

Одлука о управи ГО Савски венац

Пословник Скупштине

Пословник Скупштине

Пословник већа

Пословник већа

Budžet

Budžet

Јавне набавке

Јавне набавке

Програми, планови развоја и локални акциони планови

Програми, планови развоја и локални акциони планови

Одлуке

Одлуке

Pravilnici

Pravilnici

Pravilnik o sistematizaciji GO Savski venac

Pravilnik o sistematizaciji GO Savski venac

Акта управе

Акта управе

Извештаји о раду ГО Савски венац

Извештаји о раду ГО Савски венац