Registracija stambenih zajednica

PREUZMITE PRIRUČNIK ZA STAMBENE ZAJEDNICE GO SAVSKI VENAC 2017

OBAVEŠTENjE

U ponedeljak, dana 12.06.2017. godine, počinje registracija stambenih zajednica koje se nalaze na teritorija GO Savski venac, podnošenjem prijave za registraciju Odeljenju za imovinsko-pravne i stambene poslove GO Savski venac, obzirom da je dana 12.06.2017.godine počeo sa radom Registar stambenih zajednica u Republičkom geodetskom zavodu u Beogradu.

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16) dana 31.12.2016. godine prestao je da važi Zakon o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, ..i 88/2011), na osnovu koga je Gradska opština Savski venac vodila evidenciju Skupština/Saveta zgrada i izdavala uverenja o formiranju Skupštine/Saveta zgrade i izboru predsednika u skladu sa čl. 162. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl.list SRJ” br. 33/97 31/01 i „Sl.glasnik RS“, br. 30/2010).

Novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisana je obaveza skupština ili saveta zgrada koji su formirani u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 31.12.2016. godine, kao i obaveza vlasnika posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice podnošenjem prijave registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica u skladu sa čl. 22. i 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16).

U skladu sa čl. 19. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u postupku registracije Registrator isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavljivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.

Dokumentacija i propisi za registraciju stambene zajednice:

 1. Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice (.pdf);
  1. Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice (word);
 2. Dodatak prijavi;
 3. Obrazac prijave za ažuriranje podataka;
  1. Obrazac prijave za ažuriranje podataka;
 4. Ogledni primerak zapisnika sa sednice stambene zajednice;
 5. Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice;
 6. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16);
 7. Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambnim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata („Sl. glasnik RS“, br.49/17);
 8. Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika („Sl. glasnik RS“, br.41/17);
 9. Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade;
 10. Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja;
 11. Odluka o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Beograda;
 12. Najčešća pitanja i odgovori;
 13. Kodeks poslovnog morala organizatora profesionalnog upravljanja;
 14. Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda.

Kontakt osoba

Predrag Jovanović, dipl. pravnik, tel. 2061-831
E-mail: jovanovicp@savskivenac.rs

Korisni linkovi

BROŠURA O ZAKONU O STANOVANjU I ODRŽAVANjU ZGRADA:

http://stanovanje.gov.rs/doc/zakon%20o%20stanovanju%203110.pdf

http://stanovanje.gov.rs/pitanja-i-odgovori.php

http://stanovanje.gov.rs/propisi.php

Baza jedinstvene evidencije RGZ-a

http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice

Registar profesionalnih upravnika je uspostavljen i dostupan je na sajtu

https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar

Svi profesionalni upravnici koji su položili ispit i dobili licencu su upisani u ovaj Registar.