19. sep 2023.

KOLEKTIVNO OSIGURANjE ZAPOSLENIH, JN 2023/20, 16.8.2023

ОБАВЕЗНО ОСИГУРАНЈЕ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ ЈН.2023/15

ОБАВЕЗНО ОСИГУРАНЈЕ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ ЈН.2023/15

УСЛУГЕ КАСКО ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ,2023/16

УСЛУГЕ КАСКО ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ,2023/16

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ФИНАНСИЈЕ 2023/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ФИНАНСИЈЕ 2023/17

Услуге фиксне телефоније, интернета и преноса података, ЈН 2023/13

Услуге фиксне телефоније, интернета и преноса података, ЈН 2023/13

Извођење радова на поставци комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме на КП 20976/5 на локацији Флоре Сендс, ЈН 2023/11

Извођење радова на поставци комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме на КП 20976/5 на локацији Флоре Сендс, ЈН 2023/11

Услуге осигурања имовине за потребе Градске општине Савски венац, ЈН 2023/8

Услуге осигурања имовине за потребе Градске општине Савски венац, ЈН 2023/8

Услуга организације помоћи старим лицима са територије ГО Савски венац у виду пакета основних животних намирница и хигијенских пакета, ЈН 2023/5

Услуга организације помоћи старим лицима са територије ГО Савски венац у виду пакета основних животних намирница и хигијенских пакета, ЈН 2023/5

Израда идејног решења, дизајн и припрема за штампу општинског информатора, ЈН 2023/3

Израда идејног решења, дизајн и припрема за штампу општинског информатора, ЈН 2023/3

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/6

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/6

Набавка канцеларијског материјала за потребе ГO Савски венац, ЈН 2023/1

Набавка канцеларијског материјала за потребе ГO Савски венац, ЈН 2023/1

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/2

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/2