16. maj 2024.

Budžet

Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2023. годину са Кадровским планом Управе Градске општине Савски венац за 2023. годину1.37 MB Одлуку о трећем ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2022. годину1.02 MB Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2022. годину1.01 MB Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2021. годину823.2 KB Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2022. годину са Изменама Кадровског плана Управе Градске општине Савски венац за 2022. годину1.36 MB Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2022. годину1.01 MB Одлуку о другом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2021. годину335.78 KB Одлукa о завршном рачуну ГО Савски венац за 2020. годину1.43 MB Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2021. годину1.26 MB Одлукa о буџету Градске општине Савски венац за 2021. годину са Кадровским планом Управе1.52 MB Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2020. годину5.32 MB Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2019. годину1.26 MB Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2020. годину1.27 MB Одлука о четвртом ребалансу буџета ГО Савски венац за 2020. годину4.36 MB Одлука о буџету за 2019. годину са кадровским планом Управе и Правобранилаштва3.21 MB Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 20191.88 MB Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2020. годину са кадровским планом Управе1.58 MB Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2020. годину са Одлуком о измени кадровског плана Управе Градске општине Савски венац за 2020. годину2.47 MB План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Градске општине Савски венац за 2022. годину235.18 KB Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2023. годину1.08 MB Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2022. годину 838.28 KB Одлука о привременом финансирању Градске општине Савски венац за период јануар-март 2024. године925.93 KB Одлука о привременом финансирању Градске општине Савски венац за период јануар-јун 2024. године1.05 MB Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2023. годину962.34 KB
Архива

Архива