16. авг 2023.

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ЈН 2023/20, 16.8.2023

Израда идејног решења, дизајн и припрема за штампу општинског информатора, ЈН 2023/3

Израда идејног решења, дизајн и припрема за штампу општинског информатора, ЈН 2023/3

Хитне интервенције у објектима oсновних школа на територији ГO Савски венац, ЈН 2023/4

Хитне интервенције у објектима oсновних школа на територији ГO Савски венац, ЈН 2023/4

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/6

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/6

Набавка канцеларијског материјала за потребе ГO Савски венац, ЈН 2023/1

Набавка канцеларијског материјала за потребе ГO Савски венац, ЈН 2023/1

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/2

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/2