16. авг 2023.

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ЈН 2023/20, 16.8.2023

Извођење радова на поставци комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме на КП 20976/5 на локацији Флоре Сендс, ЈН 2023/11

Извођење радова на поставци комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме на КП 20976/5 на локацији Флоре Сендс, ЈН 2023/11

Текуће одржавање спортских објеката и објеката за игру и рекреацију грађана на територији ГО Савски венац, ЈН 2023/10

Текуће одржавање спортских објеката и објеката за игру и рекреацију грађана на територији ГО Савски венац, ЈН 2023/10

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2023/9

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2023/9

Услуге осигурања имовине за потребе Градске општине Савски венац, ЈН 2023/8

Услуге осигурања имовине за потребе Градске општине Савски венац, ЈН 2023/8

Излети за најстарије суграђане Савског венца, ЈН 2023/7

Излети за најстарије суграђане Савског венца, ЈН 2023/7

Услуга организације помоћи старим лицима са територије ГО Савски венац у виду пакета основних животних намирница и хигијенских пакета, ЈН 2023/5

Услуга организације помоћи старим лицима са територије ГО Савски венац у виду пакета основних животних намирница и хигијенских пакета, ЈН 2023/5

Израда идејног решења, дизајн и припрема за штампу општинског информатора, ЈН 2023/3

Израда идејног решења, дизајн и припрема за штампу општинског информатора, ЈН 2023/3

Хитне интервенције у објектима oсновних школа на територији ГO Савски венац, ЈН 2023/4

Хитне интервенције у објектима oсновних школа на територији ГO Савски венац, ЈН 2023/4

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/6

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/6

Набавка канцеларијског материјала за потребе ГO Савски венац, ЈН 2023/1

Набавка канцеларијског материјала за потребе ГO Савски венац, ЈН 2023/1

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/2

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/2