ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ
29. Dec 2023.

ODRŽANA DVADESET TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE GO SAVSKI VENAC

Na dvadeset trećoj sednici Skupštine GO Savski venac, održanoj 28. decembra 2023. godine, pred odbornicima se našlo ukupno 11 tačaka dnevnog reda.

U okviru druge tačke dnevnog reda, odbornicima je izložen Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Savski venac za period januar – septembar 2023. godine.

Skupština je donela više rešenja koja se odnose na Ustanovu kulture Dečji kulturni centar „Majdan“: Rešenje o prestanku mandata članice Nadzornog odbora, Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora, Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora i Rešenje o imenovanju članice Upravnog odbora, nakon čega je donela Rešenje o prestanku mandata predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac, kao i Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac.

Odbornici su na sednici doneli Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2023/2024. godinu i Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Savski venac.