ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ
28. Dec 2023.

ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ

На двадесет трећој седници Скупштине ГО Савски венац, одржаној 28. децембра 2023. године, пред одборницима се нашло укупно 11 тачака дневног реда.

У оквиру друге тачке дневног реда, одборницима је изложен Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за период јануар – септембар 2023. године.

Скупштина је донела више решења која се односе на Установу културе Дечји културни центар „Мајдан“: Решење о престанку мандата чланице Надзорног одбора, Решење о именовању чланице Надзорног одбора, Решење о разрешењу члана Управног одбора и Решење о именовању чланице Управног одбора, након чега је донела Решење о престанку мандата председника Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац, као и Решење о именовању председника Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац.

Одборници су на седници донели Решење о допуни Решења о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 2023/2024. годину и Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Савски венац.