Важни телефони

РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ

Милош Видовић, председник Општине, 2061-769,  факс 2061-899
Урош Трипковић, заменик председника Општине, 2061-904

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Радана Бодирога Аврамовић, помоћница председника Општине 2061-904

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

3615-382, 3615-388, 3615-390

Ана Маринковић,
Владимир Павловић,
Дејан Герић,
Славица Трнинић,
Љубомир Ловре,
Зоран Коцић,
Владимир Новаковић

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Страхиња Кукић, председник Скупштине Градске општине, 3615-382, 3615-388
Филип Матковић, заменик председника Скупштине Општине 3615-388
Тања Савић, секретар Скупштине Општине  3615-388

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Марија Сушић, начелница Управе Градске општине, 2061-800
Владимир Јовановић, заменик начелнице Управе Градске општине, 2061-800

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Начелница Одељења: 2061-713, 3614-073, 2061-712
Шеф Одсека за послове писарнице 2061-853
Писарница (улазни хол) 2061-703, 2061-705, 2061-706

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Начелница Одељења: Мирјана Јанковић, 2061-817
Шеф Одсека за финансије 2061-819
Шеф Одсека за буџет и трезор 2061-818

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Начелница Одељења: Мирјана Јанковић, 2061-740
Група послова за ИТ 2061-881

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Начелница Одељења: Јелена Ћурувија, 2061-863, 2061-766, факс 2061-756
Одсек за друштвене делатности 2061- 824
Одсек за културу 2061-887
Послови борачко-инвалидске заштите 2061- 889, 2061- 824
Послови у вези са остваривањем права особа са инвалидитетом 2061-862
Повереник за послове са избеглицама 2061-839

Интерресорна комисија 2061-908

Захтеви Интерресорној комисији и сва пратећа документација,
могу се поднети у електронском облику путем имејла radovicm@savskivenac.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Начелник Одељења: Славиша Милић  2061-732,

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелница Одељења: Зорица Којић 2061-791,
Комунална инспекција 2061-790, 2061-788, 2061-789, 2061-787
Комунална инспекција (шеф) 2061-786
Правни послови 2061-857,2061-776

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Начелница Одељења: Александра Петрић 2061-805
Шеф Одсека за имовинско-правне послове 2061-834

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА

Начелник Одељења: Владимир Настић 2061-752
Шеф Одсека за заједничке послове и комуналне делатности 2061-797
Шеф Одсека за инвестиционе пројекте 2061-738
Шеф Одсека за заштиту животне средине 2061-762

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелница Одељења: Дуња Хаџић 2061-774
Одсек за послове информисања: Тања Опсеница 2061-905
info@savskivenac.rs

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА САВСКИ ВЕНАЦ

Начелница Одељења: Гордана Милановић 2061-722
Упис новорођене деце у матичну књигу рођених:
Упис деце рођене у ГАК, Вишеградска и Драгиша Мишовић 2061-717, 2061-718
Упис деце рођене у бол. Народни фронт 2061-723, 2061-724
Заказивање венчања и упис у матичну књигу венчаних, констатације бракова и развода 2061-730, 2061-731
Исправке у матичним књигама 2061-726, 2061-727, 2061-728

ПРАВОБРАНИЛАШТВО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА БЕОГРАДА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
ВРАЧАР; ЗВЕЗДАРА; ПАЛИЛУЛА; САВСКИ ВЕНАЦ; СТАРИ ГРАД

ПИСАРНИЦА 2061-894
ЗАМЕНИЦИ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА 2061-891

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

МЗ “Зелени венац” и МЗ”Гаврило Принцип”, Поп Лукина бр.17  2632-356
МЗ” Слободан Пенезић-Крцун “, Др. Александра Костића бр.15  2643-172
МЗ” Западни Врачар “, Светозара Марковића бр.79  2682-526
МЗ” Војвода Мишић “и МЗ “Стеван Филиповић”, Динарска бр.14  2648-948
МЗ” Топчидерско брдо-Сењак “ и  МЗ “4.јули”, Васе Пелагића бр.54  3691-052
МЗ” Дедиње”, Булевар Кн. Александра.Карађорђевића бр. 29  6187-118

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Светислав Миловановић, 011-3615-380

TУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Немањина 3, 6350-281
office@tosavskivenac.rs

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Кнеза Милоша 47, 7151-853
kzm@savskivenac.rs

ДКЦ МАЈДАН

Козјачка 3-5, 3692-645
office@dkcmajdan.org.rs

Кућа краља Петра I

Васе Пелагића 40, 2652-986, 064/8616-976

Пријем писаних представки и предлога грађана
Организовање пријема странака код функционера СО и Општинског већа
Кнеза Милоша 99, 3615-382, 3615-388,3615-381
Кнеза Милоша 69, 2061-800, 2061-769,2061-904

Општински КОЛ ЦЕНТАР

0800/100-109

Е-пошта (за достављање питања) pitanja@savskivenac.rs
Послови информисања и интернет презентације 2061-905
Ажурирање садржаја интернет презентације:
Немања Стојнић 2061-800, е-пошта: stojnicn@savskivenac.rs

Министарство одбране - Савски венац

011/3615-392

ХИТНЕ СЛУЖБЕ

Полиција - 192
Ватрогасци - 193
Хитна помоћ - 194
Војна хитна помоћ - 1976
Војна полиција - 19860
Служба за обавештавање и узбуњивање - 1985
АМСС помоћ на путу - 1987