ПРИМОПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА
14. Dec 2023.

PRIMOPREDAJA IZBORNOG MATERIJALA BIRAČKIM ODBORIMA

O B A V E Š T E Nj E

PRIMOPREDAJA IZBORNOG MATERIJALA BIRAČKIM ODBORIMA obaviće se dana 15.12.2023. godine, petak, sa početkom u 13,30 sati u zgradi Gradske opštine Savski venac, Kneza Miloša 69, I sprat, svečana sala, prema sledećem rasporedu:

 

u 13,30 časova

BIRAČKI ODBOR 35 – MZ ”DEDINjE”

BIRAČKI ODBOR 32 - MZ ”DEDINjE”

BIRAČKI ODBOR 2 – PREDUZEĆE “IVAN MILUTINOVIĆ”

 

u 13,45 časova

BIRAČKI ODBOR 28 – MZ “4. JUL”

BIRAČKI ODBOR 26 - SPIK

BIRAČKI ODBOR 23 – JP “SLUŽBENI GLASNIK RS”

 

u 14,00 časova

BIRAČKI ODBOR 12 – JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO

BIRAČKI ODBOR 13 – CRVENI KRST SAVSKI VENAC

BIRAČKI ODBOR 29 – OŠ “VOJVODA MIŠIĆ”

 

u 14,15 časova

BIRAČKI ODBOR 10 – CENTAR DEČIJIH LETOVALIŠTA

BIRAČKI ODBOR 11 – ŠKOLA ZA BRODARSTVO, BRODOGRADNjU I HIDROGRADNjU

BIRAČKI ODBOR 17 – JP “BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA”

 

u 14,30 časova

BIRAČKI ODBOR 33 – ŠKOLA ZA DIZAJN

BIRAČKI ODBOR 34 – ŠKOLA ZA DIZAJN

BIRAČKI ODBOR 15 – AD “ĐURO SALAJ”

 

u 14,45 časova

BIRAČKI ODBOR 30 – OŠ “VOJVODA RADOMIR PUTNIK”

BIRAČKI ODBOR 31 - OŠ “VOJVODA RADOMIR PUTNIK”

BIRAČKI ODBOR 5 – GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD-ODELjENjE SAVSKI VENAC

 

u 15,00 časova

BIRAČKI ODBOR 25 – PETA ZDRAVSTVENA STANICA DOMA ZDRAVLjA SAVSKI VENAC

BIRAČKI ODBOR 24 – DKC “MAJDAN”

BIRAČKI ODBOR 14 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE – FILIJALA ZA BEOGRAD

 

u 15,15 časova

BIRAČKI ODBOR 6 – OŠ “ISIDORA SEKULIĆ”

BIRAČKI ODBOR 4 - OŠ “ISIDORA SEKULIĆ”

BIRAČKI ODBOR 18 – GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

 

u 15,30 časova

BIRAČKI ODBOR 8 – OŠ “RADOJKA LAKIĆ”

BIRAČKI ODBOR 7 – DEČIJI VRTIĆ PRINCEZA OLIVERA

BIRAČKI ODBOR 22 – MZ “VOJVODA MIŠIĆ”

 

u 15,45 časova

BIRAČKI ODBOR 1 – UGOSTITELjSKA ŠKOLA

BIRAČKI ODBOR 3 – UGOSTITELjSKA ŠKOLA

BIRAČKI ODBOR 27 – MZ “TOPČIDERSKO BRDO-SENjAK”

 

u 16,00 časova

BIRAČKI ODBOR 19 – GO SAVSKI VENAC

BIRAČKI ODBOR 9 – MZ “SLOBODAN PENEZIĆ KRCUN”

BIRAČKI ODBOR 16 – ČEŠKI DOM

BIRAČKI ODBOR 20 – MZ “STEVAN FILIPOVIĆ”

BIRAČKI ODBOR 21 - MZ “STEVAN FILIPOVIĆ”