ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ
16. maj 2024.

ODRŽANA DVADESET PETA SEDNICA SKUPŠTINE GO SAVSKI VENAC

Na dvadeset petoj sednici Skupštine GO Savski venac, održanoj 15. maja 2024. godine, pred odbornicima se našlo ukupno 8 tačaka dnevnog reda.

U okviru druge tačke dnevnog reda, odbornici su doneli Odluku o završnom računu Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu, uz Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve, Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne 2023. godine, Izveštaj primljenih donacija i kredita, domaćih i stranih kao i izvršenih otplata kredita, te Odluku o neangažovanju eksterne revizije za završni račun Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu.

Skupština je donela Plan postavljanja privremenih objekata - kiosaka na području Gradske opštine Savski venac, nakon čega su doneti Zaključak o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu i Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Savski venac za 2024. godinu. Na kraju,

Odbornici su doneli i dva rešenja: Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih  Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan“ i Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan“.