ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНАМА У ПОСТОЈЕЋИМ БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА САВСКОМ ВЕНЦУ
16. apr 2024.

OBAVEŠTENjE O IZMENAMA U POSTOJEĆIM BIRAČKIM MESTIMA NA SAVSKOM VENCU

Gradska izborna komisija usvojila je na sednici održanoj 13.4.2024. Odluku o određivanju biračkih mesta na teritoriji grada Beograda za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanim za 2. jun 2024. godine.

Republička izborna komisija

Prilikom sačinjavanja odluke, striktno se vodilo računa o preporukama iz Izveštaja ODIHR/OEBS, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Gradske izborne komisije, da se postojeća biračka mesta sa više od 1.800 birača podele na adekvatan način kako bi se navedena preporuka ispunila i unapredio izborni proces.

Ovom odlukom utvrđen je broj od 37 biračkih mesta na teritoriji Gradske opštine Savski venac i izvršene su sledeće promene:

  1. Biračko mesto br. 11 je podeljeno i formirano je novo biračko mesto u istom objektu, br. 36 „Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju“ na adresi Miloša Pocerca br. 2 koje obuhvata ulice Hercegovačka br. 14-16 i 15-23 i Luke Ćelovića Trebinjca
  1.  Biračko mesto 27 je podeljeno i formirano je novo biračko mesto u istom objektu, br. 37 „ MZ Topčidersko brdo – Senjak “ na adresi Vase Pelagića br. 34 koje obuhvata ulice Andre Nikolića, Banjičkih žrtava, Bulevar Vojvode Mišića 18-26 i 71-89, Vukovarska 2, Drvarska, Drinićka, Dušana Radenkovića, Župana Časlava, Istarska, Kaćanskog, Lazarevačka, Puškinova, Radnička, Rožajska, Stolačka i Topčiderska.
  1. Građani sa prebivalištem u Kronštatskoj ulici (koja je ranije pripradala biračkom mestu br. 35) glasaju na biračkom mestu br. 32 koje se nalazi u istom objektu MZ ''Dedinje'' na adresi Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića br. 29.

Ostala biračka mesta na teritoriji opštine Savski venac ostaju nepromenjena.

Saopštenje Gradske izborne komisije

Izvod iz Odluke o određivanju biračkih mesta na teritoriji grada Beograda.PDF