18. sep 2023.

ODLUKU O IZBORU PROJEKATA/PROGRAMA IZ OBLASTI – KANCELARIJA ZA MLADE

I

Organizovanje kulturnih i edukativnih programa i radionica
(programi iz oblasti kulture, umetnosti, takmičenja u znanju i veštinama,
izložbe radova i dr.)
II Promocija zdravih stilova života (podizanje nivoa svesti i
motivisanje mladih o zdravim navikama i stilovima života)

I

USVAJAJU SE Izveštaj o sprovedenom javnom konkursu, Konačna rang lista
projekata/programa koji se sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Savski venac za
2023. godinu, Komisije za izbor projekata i programa udruženja građana i čine sastavni
deo Odluke.

II

UTVRĐUJE SE Konačna rang lista i ista je sastavni deo Odluke.

III

Na osnovu Odluke doneti Rešenje o dodeli sredstava i zaključiti Ugovor o
sufinansiranju projekata/programa sa izabranim podnosiocem u roku od sedam dana od
dana donošenja ove odluke.