12. Feb 2024.

Правилник о систематизацији ГО Савски венац

Правилник о систематизацији 12.01.2017.11.55 МБ 1 измене и допуне систематизације 18.04.2017.1.18 МБ 2 измене и допуне систематизације 23.06.2017.5.67 МБ 3 измене и допуне систематизације 10.08.2017.1.31 МБ 4 измене и допуне систематизације 29.09.2017.4.39 МБ 5 измене и допуне систематизације 01.11.2017.901.97 КБ 6 измене и допуне систематизације 18.12.2017.1.46 МБ 7 измене и допуне систематизације 27.11.2017.2.4 МБ 8 измене и допуне систематизације 11.01.2018.789.83 КБ 9 измене и допуне систематизације 28.05.2018.2.22 МБ 10 измене и допуне систематизације 30.01.2018.2.74 МБ 11 измене и допуне систематизације 15.08.2018.2.87 МБ 12 измене и допуне систематизације 19.09.2018.1.27 МБ 13 измене и допуне систематизације 10.10.2018.4.04 МБ 14 измене и допуне систематизације 05.11.2018.553.6 КБ 15 измене и допуне систематизације 15.11.2018.1.42 МБ 16 измене и допуне систематизације 22.06.2018.1.51 МБ 17 измене и допуне систематизације 05.04.2019.2.54 МБ 18 измене и допуне систематизације 11.06.2019.1.54 МБ 19 измене и допуне систематизације 01.07.2019.1.42 МБ 20 измене и допуне систематизације 18.09.2019.1.24 МБ 21 измене и допуне систематизације 09.12.2019.5.9 МБ 22 измена и допуна систематизације 23.01.2020.2.35 МБ 23 измена и допуна систематизације 21.02.2020.1.11 МБ 24 измена и допуна систематизације 27.07.2020.3.1 МБ 25 измена и допуна систематизације 22.10.2020.4.78 МБ 26 измена и допуна систематизације 26.03.2021.690.33 КБ 27 измена и допуна систематизације 05.10.2021.1.9 МБ 28 измена и допуна систематизације 09.03.2022.1.35 МБ 29 измена и допуна систематизације 05.09.20221.04 МБ 30 измена и допуна систематизације 06.01.2023405.18 КБ 31 измена и допуна систематизације 07.04.2023396.42 КБ 32 измена и допуна систематизације 26.09.2023660.56 КБ 33 измена и допуна систематизације 12.02.2024178.11 КБ