04. апр 2023.

Архива

Остварење буџетских прихода јануар-јун 201427 КБ Извршење буџетских расхода јануар-јун 201476.5 КБ Спецификација плаћања јануар-јун 201449.5 КБ Остварење буџетских прихода јануар-август 201420.5 КБ Извршење буџетских расхода јануар-август 201498 КБ Спецификација плаћања јул-август 201438.5 КБ Остварење буџетских прихода јануар-септембар 201421.5 КБ Извршење буџетских расхода јануар-септембар 201498.5 КБ Спецификација плаћања септембар 201428.5 КБ Остварење буџетских прихода јануар-октобар 201420.5 КБ Извршење буџетских расхода јануар-октобар 201499 КБ Спецификација плаћања октобар 201430.5 КБ Остварење буџетских прихода јануар-новембар 201410.25 КБ Спецификација плаћања новембар 201428 КБ Остварење буџетских прихода јануар-децембар 201421.5 КБ Извршење буџетских расхода јануар-децембар 2014106 КБ Остварење буџетских прихода јануар-мај 201520.5 КБ Извршење буџетских расхода јануар-мај 2015128.5 КБ Остварење буџетских прихода јануар-јун 201524.5 КБ Извршење буџетских расхода јануар-јун 201584.94 КБ Спецификација плаћања јануар-јун 20151.45 МБ активности на планирању буџета за 2016. годину40.32 КБ Остварење буџетских прихода јануар-септембар 201520.5 КБ Извршење буџетских расхода јануар-септембар 201596.46 КБ Остварење буџетских прихода јануар-децембар 201521.5 КБ Извршење буџетских расхода јануар-децембар 201595.85 КБ Остварење буџетских прихода јануар-март 201610.92 КБ Извршење буџетских расхода јануар-март 201683.42 КБ Завршни рачун 20161.52 МБ Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2017. годину2.51 МБ Одлука o првом ребалансу буџета за 2017 годину - 31.08.2017.1.03 МБ Одлука o другом ребалансу буџета за 2017 годину - 15.11.2017.1.11 МБ Oдлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2017 годину1.68 МБ Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2018. годину1.09 МБ Oдлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину1.35 МБ Oдлука о другом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2018 годину1.66 МБ Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 20181.46 МБ