Изводи из матичних књига и уверења о држављанству

Градска управа града Београда
Секретаријат за управу

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права

Савски венац

ОБАВЕШТЕЊЕ

Издавање извода из матичних књига, уверења о држављанству и предавање захтева за издавање уверења о слободном брачном стању врши се у анексу зграде општине Савски венац, Кнеза Милоша 69 у времену од 08-14 часова сваког радног дана.

Пријава беба врши се од 08-14 часова, као и пријем странака сваког радног дана

Телефон за информације:
од 08h-11h 2061-707 и 2061-715;
од 11h-14h 2061-728 и 2061-730