Информатор о раду

Основни подаци о државном органу
Назив: Градска општина Савски венац
Адреса: Кнеза Милоша 69, 11000 Београд
Матични број: 07031386
Порески идентификациони број ПИБ: 102759230
Адреса електронске поште за пријем електронских поднесака: info@savskivenac.rs

У складу са изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Информатор о раду се објављује у Јединственом информационом систему информатора о раду. Овај информациони систем води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, а приступа му се преко веб-адресе https://informator.poverenik.rs/pristup.

Информатор о раду – Управа Градске општине Савски венац
https://informator.poverenik.rs/informator?org=didvoG3Y2mp3iEGQX

Информатор о раду – Скупштина Градске општине Савски венац
https://informator.poverenik.rs/informator?org=qKtbvW7K5CnMQiS5d

Информатор о раду  – Веће Градске општине Савски венац
https://informator.poverenik.rs/informator?org=F2xYJQYD4M2aMDkCg

Информатор о раду – Председник Градске општине Савски венац
https://informator.poverenik.rs/informator?org=gh98eQ4bjXk2kvrJ2

Информатор о раду – Локални омбудсман Градске општине Савски венац
https://informator.poverenik.rs/informator?org=uPRc669NEMBxAEBmg