Контакт

Телефон центале Општине Савски венац: 011/2061-700
Мејл: info@savskivenac.rs

Радно време Управе градске општине Савски венац је од 07:30 до 15:30 часова, од понедељка до петка.

Градска управа града Београда - Секретаријат за управу

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Савски венац

Издавање извода из матичних књига, уверења о држављанству и предавање захтева за издавање уверења о слободном брачном стању врши се у анексу зграде општине Савски венац, Кнеза Милоша 69 у времену од 08-14 часова сваког радног дана. Информације на телефон 2061-875 и 2061-715.

Пријава беба врши се од 08-14 часова, као и пријем странака сваког радног дана. Информације на телефон 2061-717,2061-718 и 2061-723.

Градска општина Савски венац је обезбедила тумача за знаковни језик. Тумач ради понедељком од 08:30 до 15:00 часова у приземљу зграде Градске општине Савски венац, Кнеза Милоша 69, а осталим радним данима по позиву. Заказивање се врши на број телефона: 060-592-7772.

Градска општина Савски венац је за лице за заштиту података о личности одредила Јелену Кадовић - саветник за послове поступања по захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи у Одељењу за општу управу.

Мејл службенице: kadovicj@savskivenac.rs;
Број телефона службенице: 2061-729;
Адреса: Улица кнеза Милоша 69