Заменик начелнице Управе градске општине

Заменик начелнице Управе градске општине Савски венац
Владимир Јовановић
E-mail: jovanovicv@savskivenac.rs