САОПШТЕЊЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
06. јун 2024.

САОПШТЕЊЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Изборна комисија Градске општине Савски венац обавештава јавност да су овлашћена лица проглашене изборне листе „Бирамо Савски венац“ за изборе за одборнике Скупштине ГО Савски венац, одржане 2. јуна 2024. године, дана 5. јуна 2024. године, извршили увид у целокупан изборни материјал након гласања, у складу са чланом 54. Закона о избору народних посланика (''Сл. гласник РС'', 14/22).

Приликом увида у целокупан изборни материјал, овлашћена лица проглашене изборне листе „Бирамо Савски венац“ нису пронашла ни једну неправилност у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски венац, који су одржани 2. јуна 2024. године.

Изборна комисија Градске општине Савски венац, коју чине и овлашћени представници свих проглашених листа, ово Саопштење je усвојила једногласно на седници Комисије, која је одржана 6. јуна 2024. године.

                                                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                                                                                  Јелица Војновић