ЈАВНИ КОНКУРС ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ – УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ
01. мар 2024.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ – УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ

„СРЕДИ ЗГРАДУ И ФАСАДУ“

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ – УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ

Градска општина Савски венац позива стамбене заједнице да поднесу предлоге за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстава стамбених зграда – УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА на територији општине.

Средства за учешће у финансирању активности на унапређењу својстава зграде – УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ обезбеђује ГО Савски венац и могу максимално износити 90% предрачуна потребних финансијских средстава.

 • ГДЕ ПРЕУЗЕТИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ?

Стамбене заједнице које желе да конкуришу на Јавном конкурсу, конкурсну документацију могу преузети са званичног интернет сајта Градске општине Савски венац: www.savskivenac.rs (одељак Јавност рада/Јавни позиви, конкурси и огласи).

 • КАКО КОНКУРИСАТИ?

ЗА АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ - УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ

Попунити пријавни формулар:

 • ОБРАЗАЦ 1 (попуњен и потписан у оригиналу у два примерка)
 • ОБРАЗАЦ 2 (попуњен и потписан у оригиналу у два примерка)
 • ОБРАЗАЦ 3 (попуњен и потписан у оригиналу у два примерка)
 • ОБРАЗАЦ 4 (попуњен и потписан у оригиналу у два примерка)
 • ИЗВОД ИЗ БАНКЕ (у два примерка)
 • ВАЖЕЋЕ РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ СЗ (у два примерка)
 • ЦД (у два примерка са свим скенираним формуларима)

Предлози морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком:

„Пријава за Јавни конкурс бесповратног суфинансирања активности на унапређењу својстава зграде – УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ, Комисији за спровођење конкурса – НЕ ОТВАРАТИ“

 • РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

ПОСЛЕДЊИ  ДАН РОКА  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 15.03.2024. ГОДИНЕ.

Поднети на писарници Градске општине Савски венац или препорученом поштом са повратницом на адресу:

Град Београд, Градска општина Савски венац,

11000 Београд, Улица Кнеза Милоша 69.

 • ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА

Сви учесници конкурса моћи ће да се информишу о резултатима конкурса на званичној Интернет страници општине www.savskivenac.rs. Додатне информације могу се добити путем телефона 011/2061-752.