ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС .ЗА ДОДЕЛУ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ ЗА 2023. ГОДИНУ.
18. мар 2024.

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Књижевна награда „Исидора Секулић“ установљена је Одлуком Скупштине општине Савски венац 1967. године и додељује се сваке године појединцима за успешно књижевно дело.

Услови конкурса:

  • да дело представља значајно достигнуће  остварено у књижевним жанровима којима се бавила Исидора Секулић.
  • да је дело написано на српском језику и објављено у Србији.
  • да је дело објављено у периоду од  01.01.2023. – 31.12.2023. године

Предлагачи кандидата за Награду могу бити издавачи, културне и друге установе, организације и удружења, групе грађана, појединци и чланови жирија Награде.

Предлог - књижевно дело које конкурише за награду, доставити у три (3) примерка, најкасније до 15.04.2024 године.

У разматрање ће бити узета сва књижевна дела објављена у 2023. години која буду благовремено достављена на адресу Градске општине Савски венац, као и дела пристигла на Конкурс за доделу књижевне награде Исидора Секулић током прошле године, а која су објављена у 2023. години.

Предлог – књижевно дело доставити путем писарнице Градске општине Савски венац или путем поште са основним подацима аутора (име и презиме, адреса, телефон, е-mail) на адресу:

Градска општина Савски венац

Улица кнеза Милоша бр. 69, Београд

(за Момира Зеца)

Са назнаком: Пријава на конкурс за доделу књижевне награде „Исидора Секулић“ за 2023. Годину.

Додатне информације могу се добити путем телефона: 011/2061- 887 или 2061-766.