NASLOVNA PRODUZEN ROK NAJLEPSA FOTOGRAFIJA
31. авг 2023.

ДО 1.ОКТОБРА ПРОДУЖЕН РОК ПРИЈАВЉИВАЊА ЗА ИЗБОР НАЈЛЕПШЕ ФОТОГРАФИЈЕ САВСКОГ ВЕНЦА

Општина Савски венац расписала је конкурс за избор најлепше фотографије Савског венца са циљем промоције културног и туристичког блага ГО Савски венац.

 

Тема конкурса за 2023. годину је „Савски венац мојим очима“ и основне теме могу бити:

• културно- историјски споменици и верски обjекти

• паркови Савског венца

• обичаји и људи

• улице и булевари

• и све оно што представља лепоту и специфичност Савског венца.

 

Право учешћа на конкурсу за избор најлепше фотографије Савског венца имају сва лица са пребивалиштем на територији Градске општине Савски венац.

 

Фотографије достављене током Јавног позива биће у конкуренцији за избор најлепше фотографије Савског венца у 2023. години. 

 

Три најлепше фотографије биће награђене новчаним наградама и то: 70.000 динара за прву, 50.000 за другу и 30.000 динара за трећу фотографију. Фотографије ће након конкурса бити изложене у галеријском простору Куће краља Петра Првог, Васе Пелагића бр. 40 на Сењаку.

Пријаве се врше електронским путем на адресу: savskivenacmojimocima@gmail.com . Пријава треба да садржи контакт податке (име и презиме, адреса, број телефона), као и фотографије са податком о величини оригиналног фајла.

 

Крајњи рок за доставу фотографија jе 1. октобар 2023. године. 

 

Максималан број фотографија је 3 (три).

Фотографије за преглед не смеју бити веће од једног мега бајта (1 МB), оригинални формат односно величина није ограничена.

За сваку фотографију треба навести следеће податке:

1.            назив и опис садржаја фотографије (до 15 речи),

2.            име и презиме аутора, узраст аутора/година рођења, адреса становања и контакт телефон.

 

Дигиталне корекције на фотографијама прихватљиве су само у домену осветљења и контраста, а није дозвољено уврштавање елемената који се нису оригинално налазили на фотографији.

 

Учешћем у Конкурсу, односно слањем својих фотографија, сматраће се да је аутор дао сагласност да се исте користе (објављују, приказују и сл.) и то без накнаде и временски неограничено за потребе објављивања резултата Конкурса и промоције Градске општине Савски венац. Градска општина Савски венац задржава право располагања изложених фотографија у сврху некомерцијалне промоције, као и право коришћења фотографија у електронском облику за потребе Градске општине.

 

У случају да је нека од награђених фотографија ауторско дело лица које је млађе од 18. година, захтеваће се сагласност родитеља односно стараоца тог лица, а у сврху уступања и даљег располагања фотографијом за потребе Градске општине Савски венац.

 

За додатне информације обратити се лично у просторијама ГО Савски венац, Кнеза Милоша 69, Одељење за друштвене делатности или на број телефонa 011/2061-887.,

Image removed.

 

 

Image removed.

 

Image removed.