28. сеп 2023.

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ – БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Средства за суфинанасирање програм/пројеката удружења планирана су Одлуком о буџету Градске општине Савски венац  за 2023. годину, у укупном износу од  4.600.000,00 динара.

Комисија за координацију безбедности саобраћаја на путевима утврдила је Предлог ранг листи са бодовима и рангирањем пријављених пројеката/програма по Јавном конкурсу од 31.08.2023. године:

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА