30. јун 2023.

Одлука о избору пројеката/програма из области - Социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници - 30.06.2023.

30.06.2023.

УСВАЈАЈУ СЕ Извештај о спроведеном јавном конкурсу, предлог коначне ранг листе пројеката/програма који се суфинансирају из буџета Градске општине Савски венац за 2022. годину Комисије за избор пројеката и програма удружења и чине саставни део Одлуке.

II
УТВРЂУЈЕ СЕ коначна ранг листа и иста је саставни део ове Одлуке.

III
На основу Одлуке донети Решење о дoдели средстава и закључити уговор о суфинансирању пројеката/програма са изабраним подносиоцима у року од седам дана од дана доношења ове Одлуке.