01. сеп 2023.

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА МЛАДЕ

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, („Сл. Гласник РС“, бр.16/18), члана 17. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац („Сл. Лист града Београда“ бр. 100/2018.), и чл. 4. Правилника о ближим условима за спровођење поступка доделе средстава удружењима грађана из буџета Градске општине Савски венац, бр. 06-2-44-3/2018-I-02 од 15.11.2018. године, Комисија за избор пројеката и програма удружења грађана по Јавном кoнкурсу за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац за 2023. годину за Канцеларију за младе, утврђује и објављује:

 

 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА МЛАДЕ

 

 

 

I           Организовање културних и едукативних програма и радионица (програми из области културе, уметности, такмичења у знању и вештинама, изложбе радова и др.)

 

II          Промоција здравих стилова живота (подизање нивоа свести и мотивисање  младих о здравим навикама и стиловима живота)

 

I              Комисија за избор пројеката и програма удружења грађана утврдила је Предлог Листe вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма по Јавном конкурсу од 22.06.2023. године:

 

ПРЕДЛОГ

 

ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА  И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  ЗА ОБЛАСТ

 

 

II             Комисија је једногласно усвојила да се из области под I Организовање културних и едукативних програма и радионица (програми из области културе, уметности, такмичења у знању и вештинама, изложбе радова и др.) суфинансира пет пројеката/програма, те је изабрано:

 

  • Удружење Центар за развој урбаних средина, ул. Др. Александра Костића 16/3, Београд, за пројекат/програм „Култура Фест“ слоган „Култура је кул“, које је након бодовања имало укупно 85,43 бода, у износу од  300.000,00 динара.

 

  • Удружење Лого-едукативни центар Логомашница, ул. Ресавска 80, Београд, за пројекат/програм Језичка радионица „Машница 2-2023“ – едукација деце и омладине кроз упознавање и учење различитих страних језика и развој говоракоје је након бодовања имало укупно 82,14 бодова, у износу од  1.000.000,00 динара.

 

 

 

  • Удружење „Заједно за“, ул. Трг Николе Пашића 3/4  Београд, за пројекат/програм „Школа новинарства“ које је након бодовања имало укупно 78,00 бодова, у износу од  250.000,00 динара.
  • Удружење БАЗААРТ, ул. Крунска 33, Београд, за пројекат/програм „Покретање позоришне сцене за децу на Савском венцу“ које је након бодовања имало укупно 74,86 бодова, у износу од  350.000,00 динара.
  • Удружење Солидарна заједница, ул. Бул. Кнеза Александра Карађорђевића 54 , Београд, за пројекат/програм „Зелена будућност„ које је након бодовања имало укупно 70,71 бод, у износу од 520.000,00 динара.

 

Из области под II Промоција здравих стилова живота (подизање нивоа свести и мотивисање  младих о здравим навикама и стиловима живота) суфинансира два пројеката/програма, те је изабрано:

  • Удружење Центар за развој урбаних средина, ул. Др. Александра Костића 16/3, Београд, за пројекат/програм „Треће место – дођи често“, које је након бодовања имало укупно 82,00 бода, у износу од  880.000,00 динара.
  • Спортско Удружење Пливачки клуб Црвена звезда, ул. Љутице Богдана 1а, Београд, за пројекат/програм „Пливањем до здравља“, које је након бодовања имало укупно 80,57 бодова, у износу од  300.000,00 динара.

 

Увидом у пристигле пријаве на расписани Јавни конкурс, Комисија је утврдила да нема неблаговремених пријава (које нису поднете у задатом року).

 

Комисија је такође утврдила да  пријава коју је поднео Заплет Доо, ул. Страхињића Бана 78а, Београд, неиспуњава услове Члана 2.  Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18), с обзиром да се Јавни позив односи на правна лица регистрована у АПР-у као Удружења. Сходно томе комисија је одбацила наведену пријаву.  

 

Комисија је такође утврдила да пријава Удружења Социјална правда и мотивација, ул. Адмирала Гепрата 10, Београд,  није комплетна, сходно Члану 9. Правилника о ближим условима за спровођење поступка доделе средстава удружењима из буџета Градске општине Савски венац комисија је одбацила наведену пријаву.

 

III            На Предлог Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма учесници конкурса могу изјавити приговор, у року од осам дана од дана објављивања на интернет страници Градске општине Савски венац (www.savskivenac.rs) и Порталу е-управа.

 

 

Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Савски венац на адресу: Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша бр. 69, 11000 Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном кoнкурсу за суфинансирање пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац за 2023. годину из области КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ под

I Организовање културних и едукативних програма и радионица (програми из области културе, уметности, такмичења у знању и вештинама, изложбе радова и др.)

 

II Промоција здравих стилова живота (подизање нивоа свести и мотивисање  младих о здравим навикама и стиловима живота).