16. авг 2023.

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ – Заштита и унапређење животне средине

Председник Градске општине Савски венац, на основу члана 37. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16, 78/19 и 122/20), члана 5. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске Општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, број 100/18), Oдлуке о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2023. годуину („Сл. лист града Београда 17/23“), на предлог Комисије за избор пројеката и програма удружења грађана:

 

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ – Заштита и унапређење животне средине

 

да доставе

 

ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I  Развој еколошке свести (едукација) и

II Бесплатни програми едукације и подизања јавне свести у области заштите животне средине (едукација)

Укупан износ за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана из области под I Развој еколошке свести (едукација) је 4.000.000,00 динара, минималан износ одобрених средстава по програму је 50.000,00 динара, а максималан 2.000.000,00 динара и под II Бесплатни програми едукације и подизања јавне свести у области заштите животне средине (едукација) је 4.000.000,00 динара, минималан износ одобрених средстава по програму је 50.000,00 динара, а максималан 2.000.000,00 динара.

 

 

Предлози програма морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком:

„Пријава на Јавни конкурс Градске општине Савски венац за суфинансирање пројеката и програма из буџета ГО Савски венац за 2023. годину, Комисији за избор пројеката и програма удружења грађана, за Програм из области:

I Развој еколошке свести(едукација) или

II Бесплатни програми едукације и подизања јавне свести у области заштите животне средине (едукација)

 са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ“.

 

НАПОМЕНА :

На запечаћеној коверти потребно је назначити само изабрану област за коју се доставља предлог програма или пројекта.

 

Предлози пројеката/програма са пратећом документацијом се достављају у два примерка у штампаној форми и на CD-у, на писарницу Градске општине Савски венац или поштом на адресу:

Град Београд, Градска општина Савски венац, 11 000 Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 69.

 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса, односно закључно са 31.08.2023. године.

Сви учесници конкурса се могу информисати о резултатима конкурса на званичној интернет страници општине.

Учесници јавног конкурса могу преузети потребну конкурсну документацију са званичног интернет сајта : www.savskivenac.rs

Све додатне информације се могу добити путем телефона, 011/2061-752