04. апр 2023.

Одлуке

Одлука о измирењу обавеза насталих по основу закупа пословног простора који се налазе на територији ГО Савски венац и који су у јавној својини Града Београда496.61 КБ Одлука о образовању Савета за здравље Градске општине Савски венац399.01 КБ Одлука о начину финансирања послова у области предшколског и основног васпитања и образовања из средстава буџета Градске општине Савски венац230.48 КБ Одлука о одржавању саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини на подручју Градске општине Савски венац40.18 КБ Одлука о сталним манифестацијама у области спорта350.25 КБ Одлука о измени Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац857.97 КБ Одлукa о оснивању фондације "Мијодраг Станојевић"52.79 КБ Одлука о установљењу јавних признања градске општине Савски венац32.05 КБ Одлука о накнадама и другим примањима одборника у скупштини градске општине Савски венац66.84 КБ Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета градске општине Савски венац309.17 КБ Одлукa о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Савски венац537.38 КБ Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац2.87 МБ